Dampkompression

Mech Engineering tilbyder:

1. Damprekompression af uren procesdamp baseret på robuste standard kompressorer. Disse løsninger egner sig bedst til lave trykforhold og mindre kapaciteter (læs nærmere herunder)

2. Damprekompression af renere damp ved hjælp af skræddersyede turbokompressorer. Disse løsninger egner sig bedst til høje trykforhold og større kapaciteter (læs nærmere herunder)

Mech Engineering tilbyder dampgenvinding ved hjælp af standard komponenter

Mech Engineering har udviklet et robust dampkompressions system baseret på anvendelse af standard kompressorer, hvorved investeringen reduceres. Dette system er egnet til genvinding af uren procesdamp, hvor den genvundne energi kan anvendes ved temperaturer op til 30° C højere, end ved den temperatur den genvindes fra.

Mech Engineering tilbyder dampgenvinding ved hjælp af turbokompressorer

Mech Engineering tilbyder design og levering af effektive turbokompressorer med høje virkningsgrader og til høje trykforhold. Sådanne kompressorer egner sig til kapaciteter fra 1 ton/h og hvor den genvundne energi kan anvendes ved temperaturer op til 50° C højere, end ved den temperatur den genvindes fra.

De special designede dampkompressorløsninger, kendes under forkortelsen MVR (Mechanical Vapor Recompression) eller MVC (Mechanical Vapor Compression).

MVR- eller MVC løsninger har i mange år været anvendt til dampgenvinding fra inddampningsprocesser, hvor en 1-trins radial ventilator kan anvendes, og hvor der ikke er behov for højt kompressions forhold.

Mech Engineering tilbyder nye løsninger, der medfører, at MVR teknologien kan anvendes i langt flere applikationer end tidligere, hvor der kræves højere kompressions forhold end hvad der kan klares med kendt MVR teknologi.

Hvor kan damprekompression anvendes?

Mange fabrikker leder flashdamp fra dampsystemer eller procesdamp ud til omgivelserne. Alternativt kondenseres procesdampe fra eksempelvis tørre-, koge- eller inddampningsprocesser med kølevand der ledes bort.

I begge tilfælde mistes dampens kondenseringsenergi, som er cirka 0,6 MWh/ton, hvilket typisk koster 150 kr/ton at producere på fabrikkens kedel i rene energiomkostninger.

Se principskitse herunder indtegnet i et LogPh diagram.

MVR proces

Dampen kan genvindes på to måder.

1. Direkte – ved rekompression af dampene eller,
2. Indirekte – ved anvendelse af en varmepumpe

Levetidsomkostninger – CASE

Nedenstående diagram viser økonomien over 7 år ved investering i et dampgenvindings system under følgende forudsætninger:

– 3500 kr/kW ved 0,1 ton/h
– 3000 kr/kW ved 1 ton/h
– 2000 kr/kW ved 2 ton/h
– Rente 5%
– Gaspris 250 kr/MWh
– Elpris 750 kr/MWh
– Årlig driftstid 7000 h
– Tilskud til energibesparelse = 250 kr/MWh første år
– Afskrivning over 5 år
– Årlig vedligehold = 5% af investering

Ved COP = 4 (COP = genvunden effekt / forbrugt effekt)
Diagram 1 COP 4 (1)

Ved COP = 6 (COP = genvunden effekt / forbrugt effekt)
Diagram 1 COP 6 (1)

Med de anvendte forudsætninger fremgår det, at COP skal være over 6 før bundlinjen er positiv i hele afskrivningsperioden.